Mac
چنانچه سیستم عامل شما مکینتاش است برای اجرای کتب منتشر شده در این سایت میبایست نرم افزار مورد نظر را دانلود کرده تا بتوانید کتب ؛ مجلات و روزنامه ها را در سیستم مکینتاش مطالعه کنید.

 

نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند PDF

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2PDF

Adobe Acrobat XI Pro 11.0.3 Mac OS X.zip


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند ePub

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2ePUB

Clearview.1.7.5.MacOSX.zip


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند DJVU

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2DJVU

Mac Dj View-0.1.2.zip


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند CHM

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنیدCHM

Clearview.1.7.5.MacOSX.zip


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند Mobi

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2Mobi

Clearview.1.7.5.MacOSX.zip

windows
چنانچه سیستم عامل شما ویندوز است برای اجرای کتب منتشر شده در این سایت میبایست نرم افزار مورد نظر را دانلود کرده تا بتوانید کتب ؛ مجلات و روزنامه ها را در سیستم ویندوز مطالعه کنید.

 

نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند PDF

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2PDF

Adobe.Acrobat.XI.Pro.11.0.zip

Adobe.Acrobat.XI.Pro.Lite.11.0.17.Portable.zip


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند ePUB

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2ePUB

AZARDI_8.zip

Ebook.Reader.PRO.2.24.zip


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند DJVU

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2DJVU

Ebook.Reader.PRO.2.24.zip

WinDjView.v2.0.2.zip


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند CHM

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنیدCHM

SumatraPDF-3.1.1 – 64bit.zip

SumatraPDF-3.1.1.zip


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند Mobi

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2Mobi

Ebook.Reader.PRO.2.24.zip

iPhone
چنانچه سیستم عامل تلفن هوشمند شما  iOS است برای اجرای کتب منتشر شده در این سایت میبایست نرم افزار مورد نظر را دانلود کرده تا بتوانید کتب ؛ مجلات و روزنامه ها را در iOS مطالعه کنید.

نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند PDF

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2PDF

PDF_Reader_iPhone_Premium_Edition_v4.3.2.ipa

 


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند ePUB

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2ePUB

iBooks v3.2

 


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند DJVU

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2DJVU

DJVU-reader

 

Android
چنانچه سیستم عامل تلفن هوشمند شما  آندروید است برای اجرای کتب منتشر شده در این سایت میبایست نرم افزار مورد نظر را دانلود کرده تا بتوانید کتب ؛ مجلات و روزنامه ها را در آندروید مطالعه کنید.

نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند PDF

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2PDF

Adobe-Acrobat-Reader-15.3-x86.apk

Adobe-Acrobat-Reader-15.3-Arm.apk


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند ePub

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید

2ePUBGO Book 1.23.apk

Mantano.Ebook.Reader.Premium.2.5.4.Patched.apk

Moon Reader 2.5.4.apk


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند DJVU

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2DJVU

PocketBook-reader.apk


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند Mobi

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنید2Mobi

PocketBook-reader.apk


نرم افزار های موجود برای خواندن کتب؛ مجله و روزنامه با پسوند CHM

برای دانلود نرم افزار رو آن کلیک کنیدCHM

PocketBook-reader.apk